Kursus-kalender

Der har ikke været meget fladfodsundervisning under corona-balladen - vi arbejder på at komme tilbage til overfladen...